PETER JØRGENSEN

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF)

Børns trivsel har altid været min dagsorden

Både som lærer og psykoterapeut har jeg altid haft et stort ønske om at hjælpe børn, som har særlige behov, og som skejer lidt ud fra det såkaldt normale. Uanset om det er på grund af vilkår i deres opvækst eller pga. diagnoser, som giver dem psykosociale vanskeligheder.

Interessen for børns trivsel har altid præget mit lærerliv, så jeg primært har arbejdet i specialtilbud og -skoler, som støtte- og kontaktperson og leder af et opholdssted for drenge. Det har lært mig, at det ALDRIG er børnene selv, der er årsag til deres vanskeligheder.

Gennem årene har jeg i stigende grad interesseret mig for at få øje på årsagerne til, at børn og unge oplever vanskeligheder og at arbejde med dynamikkerne i familien og barnets omgivelser. Det har givet mig interessen for parforholdet og det, som den enkelte tumler med og tager med sig ind i familien. Med terapi kan jeg for alvor gøre en forskel for både børn og voksne!

Hvad kan du forvente af terapien hos mig?

I terapien tager vi udgangspunkt i din situation, i dine vanskeligheder, behov og ønsker. Vi sammensætter det terapiforløb, som du har brug for, så du kan udvikle dig og trives igen.

Behovet for terapi er forskelligt fra person til person, så det er ikke på forhånd muligt at sætte tal på, hvor mange sessioner, netop du har behov for.

Hverken psykoterapi, familieterapi eller parterapi er “quickfix” metoder, og du skal være forberedt på, at det tager tid at nå de forandringer, som du ønsker.

Det er normalt ikke at vide præcist, hvad du ønsker hjælp til, og måske har du svært ved at finde ord for det. Som psykoterapeut, par- og familieterapeut skaber jeg de trygge rammer for, at du kan mærke, hvad der er på spil og bearbejde det.

Kontakt information