FAGPERSON: Supervision, rådgivning og terapi til børn og familier

Hvad stiller du op, når du som sagsbehandler arbejder med et barn, som ikke trives med sine forældre, hos aflastningsfamilien, plejefamilien eller på opholdsstedet? Kniber det med at finde løsninger på en vanskelig situation eller at få øje på mulige udviklingspunkter?

Fleksibel og hurtig hjælp til børn og unge

Jeg samarbejder med kommuner om deres børn og familier, og med kommuner som har børn og unge anbragt i plejefamilier eller på opholdssteder i Sydsjælland, på Lolland og Falster. Det sker, når barnet eller den unge ikke trives og har brug for hurtig og fleksibel hjælp eller støtte i et omfang, som hjemkommunen ikke selv har mulighed for at tilbyde.

Den neutrale rådgiver til børn og forældre

I vanskelige situationer, hvor barn og forældre har mistet tilliden til, at deres kommune kan og vil hjælpe, kan det være gavnligt at bruge mig som den neutrale rådgiver. Min rådgivning og terapi bidrager her til at skabe fundamentet for en positiv udvikling for og samarbejde om barnet.

Link til information om min uddannelse og erfaringer

Hvordan samarbejder vi om barnet?

Samtaler med psykoterapi og rådgivning til barnet eller den unge hver eller hver anden uge, og jeg holder løbende tæt kontakt med sagsbehandler eller anden ansvarlig for barnets behandling.

Vi tilrettelægger en plan for det enkelte barn og i kraft af min erfaring – bl.a. med børn med psykosociale diagnoser – vælger vi den metode, som passer bedst til netop ham eller hende og den konkrete situation.

Kontinuitet i opgaven sikres ved, at jeg følger barnet hele vejen rundt og styrker samarbejdet med skole, fritid, familie, kontaktpersoner og andre parter, som er involveret i barnets sag. Jeg følger barnet eller den unge i kort eller lang tid, alt efter det konkrete behov.

Status med sagsbehandler er en del af min hjælp, og vi aftaler, hvor ofte jeg skal give en statusrapport.

Terapi til forældre eller en borger udsat for seksuelle overgreb eller krænkelser

Har en forældre i en familie været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, kan det have voldsomme konsekvenser for hans eller hendes mulighed for at løfte forældrerollen.

Har du en borger, som du tror har været udsat for seksuelle overgreb eller krænkelser, kan deres senfølger stå i vejen for, at din indsats virker.

Seksuelle overgreb sætter sig som chok og traumer, der kan præge et menneske for livet. Derfor kan det være nødvendigt at han eller hun først kommer i behandling for det, før jeres indsats over for barnets eller borgerens mistrivsel kan lykkes. Behandlingen sker med psykoterapi med særlig fokus på heling af chok og traumer.

Læs mere om tilbud om traumeterapi i Vordingborg

Eksempler på mine opgaver:

Støtte til en familie, hvor datteren er selvmordstruet, mens de venter på udredning i psykiatrien.

En dreng lider af angst og kan ikke komme i skole. Vi laver en langsigtet plan, og jeg følger drengen og hans familie.

En pige kan ikke komme i skole. Sammen med forældrene undersøger jeg, hvad der er årsagen til det, og hvad der kan gøres.

Støtter en familie med tre hårdt belastede børn med hver deres psykosociale problemer. Jeg hjælper med at styrke forældrenes samarbejde og strukturen i hjemmet og etablerer samarbejde med skolen.

Dreng hjemtages efter en voldsom proces med en mislykket tvangsanbringelse. Moren har mistet tilliden til kommunen, men har stadig et stort behov for støtte og hjælp til strukturen ift. drengen.

Vil du vide mere om priser for terapi, booking mm.?

Supervision:
I har også brug for omsorg

Når du arbejder med borgere, børn og familier i krise øser du af dit store faglige og menneskelige engagement.

Derfor har du og dine kolleger brug for jævnlig supervision for at tale om og bearbejde jeres oplevelser for at undgå at blive ‘omsorgstrætte’ og udbrændte.

Det gavner både jer selv og de familier, I arbejder for. Kontakt mig for at høre, hvordan jeg kan hjælpe jer.

Link til information om min uddannelse og erfaringer