LIDER DIT BARN AF ANGST?

Behandling af angst hos børn og unge

HVAD ER ANGST?

At være bange i bestemte situationer er helt normalt. De fleste tackler angsten hensigtsmæssigt, så den ikke tager overhånd. Andre derimod udvikler svære angstsymptomer, som kan tage magten fra dem og forhindre dem i at leve et normalt børne- eller ungdomsliv. Hvis angsten ikke bliver behandlet, fører den ofte til isolation, stagnation og mistrivsel. I mange tilfælde kan eksperthjælp være nødvendig. Den bedste behandling til børn og unge med angst er en familieterapeutisk behandling, hvor angsten behandles som et symptom på at omgivelsernes pres på barnet er for stort.

Alle mennesker oplever angst. Det er en helt naturlig følelse på linje med glæde, ubehag osv. Det er også naturligt, at alle børn oplever forskellige former for angst på forskellige udviklingstrin, fx separationsangst, angst for mørke eller angst for fremmede. Teenagere kan ofte føle sig usikre pga. alle de nye ting, der sker i deres kroppe og i deres tilværelse. Angsten og usikkerheden går som regel over igen, efterhånden som barnet eller den unge bliver ældre. Der er imidlertid tilfælde, hvor angsten ikke går over, eller hvor der opstår angst, som ikke er normal for udviklingstrinnet. Angsten griber ind i barnets eller den unges udvikling både på det sociale plan og i øvrigt. Det kan være som adskillelsesangst, hvor barnet/den unge ikke kan gå i skole/på uddannelse eller ikke kan være alene hjemme, socialangst hvor barnet/den unge ikke kan gå i butikker eller tage med til fødselsdag eller angst mod at spise. Symptomerne er mange og forskelligartede, men fælles for alle symptomer er, at de besværliggør barnet og familien i at leve et normalt og stabilt liv.

HAR DIT BARN ANGST?

Er du som forælder i tvivl, om hvorvidt dit barn har en angstlidelse, så er det vigtigt at være nysgerrig på sit barns signaler. Børn og unge ved typisk ikke selv, at de lider af angst. De er optaget af den udløsende faktor: “Jeg kan ikke lide læreren i skolen”, “Jeg føler mig udenfor på uddannelsen”, eller “ Jeg vil ikke med til den kedelige fødselsdag” kan være typiske udtalelser, som dækker over angsten. Prøv derfor at spørge ind til de fysiske symptomer som angsten udløser: Hovedpine, mavepine, hjertebanken, svedeture, forvirring, uvirkelighedsfølelse mm. De oplysninger sammenholdt med fortællingen om de udløsende faktorer og det kendskab du ellers har til barnets trivsel og sociale kompetence generelt giver dig den viden, du har brug for, når du skal vurdere, om dit barn er i risiko for at lide af angst. Forhindrer angsten og de udløsende faktorer barnet eller den unge i at det normale liv fortsætter, har I brug for hjælp.

SÅDAN BEHANDLER JEG ANGST I MIT ARBEJDE SOM FAMILIE- OG PSYKOTERAPEUT

Angst forstås som en overbelastning af nervesystemet, og udløses når man har været udsat for et for stort pres fra omgivelserne igennem en periode. Typisk snakker vi ikke om en enkelt udløsende faktor, men om flere, fordelt over forskellige arenaer som uddannelse, job, fritid, hobby, sport, kærlighed, venskab, familie, hjem m.fl. Behandlingen foregår ved at mindske enkelte elementer af det pres som har været for stort. Derfor er det centralt for mit arbejde, at hele familien deltager i behandlingen. Der ligger oftest nogle nemme små ændringer i familien som har kolossal betydning for barnet/ den unge med angst og som hurtigt skaber en bedring.

Den familieterapeutiske behandling er sammensat af 3 typer samtaler:

  • Samtaler med den unge/barnet.
  • Samtaler med forældrene alene.
  • Samtaler med hele familien.

Omfanget og hyppigheden af samtalerne afhænger af barnet/den unges alder, angstniveau, antallet af søskende og meget andet.

FAKTA OM ANGST

  • Mellem 5 – 10 % af alle børn vil i løbet af deres barndom opfylde kriterierne for angst.
  • Det gør angst til et af de mest almindelige psykiske problemer hos børn og unge.

Sundhedsstyrelsen 2016

“JEG ER BARE BANGE”

Når vi oplever angst, er vores tanker ofte fokuserede på det, vi frygter eller bekymrer os om. De samme tanker går igen og er svære at slippe. Mange har det, vi kalder katastrofe- tanker. Har man katastrofetanker, forestiller man sig alt det skrækkelige, der kan ske. Især yngre børn har svært ved at sætte ord på og siger ofte: ”Jeg er bare bange.”

“JEG HAR DET DÅRLIGT”

Angst føles forskelligt fra person til person. Nogle af de mest almindelige fysiske symptomer er kraftig hjertebanken, påvirket vejrtrækning, mavepine, hovedpine, rysten på hænder og ben og spændte muskler. Især de yngre børn kan have svært ved at sætte ord på deres angst. Det er meget almindeligt, at de blot siger: ”Jeg har det dårligt.”