INDIVIDUEL TERAPI

Når livet er svært

I den første samtale danner vi os sammen et overblik over, hvad du går og bøvler med. Hvad er det du finder svært, og hvad kunne du godt tænke dig at få ud af samtalerne.

Typisk vil jeg spørge dig om, hvad det du længes efter?

Vi mennesker kan have mange grunde til at gå i samtaleterapi.

Man kan f.eks.:

 • Have en oplevelse af generel utilfredshed med livet
 • Have oplevet livskriser som skilsmisse, dødsfald eller alvorlig sygdom
 • Have selvværdsproblemer og føle sig værdiløs eller utilstrækkelig
 • Føle angst, pres eller stress i bestemte situationer eller generelt i hverdagen
 • Have vanskeligt ved at se det lyse i tilværelsen og opleve alt som ligegyldigt
 • Lide af præstationsangst
 • Være stresset eller føle sig udbrændt
 • Kæmpe med depression
 • Lide af en kronisk lidelse eller sygdom, der har ændret livsbetingelserne i en grad så hverdagen ikke længere er genkendelig ifht det den var engang
 • Gentage de samme ødelæggende eller usunde mønstre, så det er svært at komme videre i livet
 • Føle sig alene, ensom og/eller isoleret