TRAUMETERAPI – når du oplever svære reaktioner efter overgreb og krænkelser

 

Jeg tilbyder traumeterapi i Vordingborg til dig, der har været udsat for seksuelle overgreb eller krænkelser.

Har du været udsat for seksuelle overgreb eller incest, kan du opleve at få svære problemer af psykisk, fysisk, social eller følelsesmæssig karakter, når du ikke længere kan fortrænge oplevelsen og får akutte reaktioner på det. Traumeterapi hos mig i Vordingborg hjælper dig til at håndtere og mildne reaktioner og følelser efter overgrebet.

Hvad er senfølger efter seksuelle overgreb?

Du kan opleve, at reaktionerne dukker op både få eller mange år efter overgrebet. De har et navn: ”Senfølger efter seksuelle overgreb”. Måske genkender du et eller flere eksempler på senfølger:

Psykiske: Angst, depression, flashbacks hvor du ’genoplever’ overgrebet, kompleks PTSD, søvnbesvær og mareridt, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, selvskade og selvmordsforsøg.

Fysiske: Måske har du vanskeligt ved at gennemføre et samleje på grund af rejsningsbesvær eller kramper i skeden. Du kan opleve besvær eller sygdom i underliv og endetarm, kæbe og tænder, hyperaktivitet mm.

Sociale: Misbrug af f.eks. alkohol, stoffer, arbejde, sport, sex og porno. Svært ved at lade andre komme tæt på dig, f.eks. familie, børn eller kolleger. Måske er du sjældent i et job ret længe ad gangen eller kan ikke gennemføre en uddannelse.

Følelsesmæssige: Lavt selvværd og mindreværdsfølelse. Overvældende følelser af skyld og skam. Ensomhed og isolation. Du kan have svært ved at sætte grænser over for og nære tillid til andre.

Seksuelle: Du kan have svært ved at være intim med andre. Nogle holder helt op med at have sex, mens andre bliver seksuelt afhængige, grænseløse og prostituerer sig.

Link til at læse mere om senfølger efter seksuelle overgreb på Landsforeningen SPORs hjemmeside

Overgreb giver ofte psykiske skader (traumer)

Et seksuelt overgreb er et chok og et traume, der forstyrrer den naturlige tilstand og sætter sindet i konstant alarmberedskab. Voldsomme og grænseoverskridende oplevelser sætter sig i sind og krop som psykiske skader (traumer) på samme måde som fysiske skader.

Fortrængning er en overlevelsesmekanisme

Hvis du var udsat for overgreb som barn, var din overlevelsesmekanisme at fortrænge oplevelsen. Men på et tidspunkt er det ikke længere muligt at fortrænge, og oplevelserne dukker frem i bevidstheden ofte med ubehagelige, voldsomme og pludselige reaktioner.

Traumeterapi viser vej til at håndtere senfølger

Traumeterapi hos mig i Vordingborg fjerner ikke dine oplevelser. Målet med traumeterapien er at mildne dine senfølger og få dit nervesystem i ro, så du får et bedre liv og selvfølelse, hvor du forstår, hvorfor dine reaktioner og følelser opstår, og du får sundere strategier til at håndtere dem.

I traumeterapien er dine reaktioner på og følelser efter overgrebet i centrum, mens detaljerne om selve overgrebet ikke er nødvendige for behandlingen. Det betyder, at du kun fortæller konkret om det eller de overgreb, du var udsat for, i det omfang du kan og vil.

Kompleks PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion) rammer mange, der har været udsat for seksuelle overgreb, hvor krop og sind er i konstant højt alarmberedskab længe efter oplevelsen. Her er traumeterapi (NARM-metoden) en velegnet behandling til at mildne og ’forløse’ tilstanden.

Vil du vide mere om priser for terapi, booking mm.?

Fagperson: Møder du mennesker med senfølger?

Møder du som fagperson mennesker i dit arbejde, der har været udsat for seksuelle overgreb eller krænkelser?

I den situation kan det være vanskeligt at finde ud af, hvad du kan sige og gøre, hvis de fortæller dig deres historie, eller du har mistanke om, at der ligger overgreb bag de problematikker, som du skal hjælpe dem med.

Oplæg, sparring og undervisning

Jeg holder oplæg, underviser og formidler viden om senfølger efter seksuelle overgreb, og hvordan du kan håndtere det i dit arbejde:
Fagpersoner, hvis du f.eks. arbejder i jobcenter, børn og familieafdeling, kriminalforsorgen, rusmiddelbehandling, socialpsykiatri og botilbud mm.
Studerende f.eks. på uddannelser til socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, fysioterapeut, læge, psykoterapeut.

Igennem flere år har jeg for den sociale NGO Kvisten holdt oplæg for og undervist fagpersoner i, hvordan man møder borgere med senfølger efter overgreb, som ofte har problemer med misbrug, socialt, i familien, beskæftigelse og uddannelse.