FAMILIETERAPI – Kærlighed er drivkraften for familiens samvær

Familieterapi, samtaler og rådgivning hjælper jer som forældre til at tage lederskabet i familien. I skal stå skulder ved skulder i samarbejdet om jeres børns opdragelse og at skabe en tryg og tillidsfuld atmosfære.

Kender du oplevelser som disse?

”Børnene har taget magten”.
”Når jeg er på job, har jeg det bedst”.
”Hvordan kan jeg få mine børn til at gå i skole igen?”
”Det er mig, der står alene med forældrerollen”.
”Jeg vil gerne have kontakt til mit voksne barn igen”.

Hvornår er det tid til at gå i familieterapi?

I den sammenbragte familie kan holdninger, vaner og værdier støde sammen. Jeres vanskeligheder kan have vokset sig så store og svære at tale om, at det er nødvendigt at få hjælp til samtalen og jeres måde at være familie på. Her kan familieterapi og -rådgivning hjælpe jer.

Trivslen i familien kan også være presset af psykisk eller fysisk sygdom, konflikter mellem søskende eller sorg efter dødsfald.

Hvordan kan vi deles om ansvaret for familien?

Som forældre bærer I alene ansvaret for kvaliteten i familiens samvær. Jeg ser ofte en ubalance, som kan være etableret i forholdet allerede i graviditeten eller lige efter fødslen: Mor tager sig af børnene, mens far forsvinder på job eller ’ud på værkstedet’. Den ene være kan være udmattet af ansvar, og den anden føler sig udenfor og har svært ved at komme på banen.

Sådan foregår familieterapi og -rådgivning:

Samtaler: I samtaler mellem jer forældre, samtaler med jer og jeres børn og eventuelt samtaler med jeres børn alene, finder vi frem til kernen i problemerne, og hvad der skal til for, at I igen kan trives som familie.

Fælles aftaler: Vi laver fælles aftaler, om hvordan I vil fordele opgaver, hvordan I vil svare børnenes krav og håndtere reaktioner. Det er vigtigt, at I begge føler ejerskab til aftalerne, så I har en gensidig tillid til at samarbejdet vil lykkes.

Kærlighed er drivkraften: Når I opsøger hjælp til at løse problemer i familien, er det fordi, kærligheden er jeres inderste drivkraft. Selvom I oplever følelser af magtesløshed, frustration, vrede, og at det er svært at elske børn og partner i en presset hverdag. Derfor er det en både ansvarsfuld og kærlig handling at søge hjælp.

Vores barns særlige behov presser hele familien, hvad gør vi?

Hvis børn med særlige behov – for eksempel ADHD, autisme eller andre psykosociale problemer – ikke oplever en tydelig struktur i hverdagen, mistrives de. Børn reagerer – og reagerer forskelligt – på mistrivsel.

Reaktioner på mistrivsel kan f.eks. være voldsomme vredesudbrud, vægre sig mod at gå i skole, eller at ’lukke ned’ for omverden. Det presser hele familien, og hverdagen kan føles uoverskuelig, samtidig med at det er sorgfuldt, når ens barn ikke trives.

Klar og tydelig struktur: I terapien arbejder vi med at skabe en klar og tydelig struktur i hverdagen, og I får redskaber til at imødekomme barnets behov. Gennem terapien får I overskud og trivsel tilbage i familien.

Vi skal skilles, hvordan kommer vi videre?

Hvis I har besluttet jer for at blive skilt, er familieterapi en god mulighed for, at både forældre og børn kommer godt igennem krisen. I får

  • hjælp til at lytte til hinanden i en svær tid,
  • forberedt jer på det nye samarbejde som skilsmisseforældre, og
  • børnene får talt om og svar på sorg og bekymring

Med familieterapi i forbindelse med jeres skilsmisse, skaber I fundamentet for et godt samarbejde, der gavner både børnene og jeres egen trivsel i jeres nye liv.

Hvordan skaber vi trivsel i vores sammenbragte familie?

“Dine og mine børn”.”
“Børnene kan ikke lide hinanden.”
“Det er svært at være ‘voksen’ for hinandens børn.”

Det er svært at være en sammenbragt familie, og det kræver meget af jer som voksne at skabe en ny familie med ro og kærlighed. Det kan være vanskeligt at opnå en fælles forståelse af, hvordan I opbygger en ny familie, når I kommer med hver jeres sæt af værdier, og der samtidig står eks’er uden for jeres forhold.

Aftaler og nye fælles værdier

I terapien snakker vi om og aftaler, hvilke værdier jeres nye familie skal bygge på. Når begge forældre i den nye familie er enige og føler ejerskab til de nye værdier, falder børnene til ro og kommer i bedre trivsel.

”Vores to store sønner fik hjælp til igen at snakke samme og være i samme rum. Vi holdt jul sammen alle sammen i år, det var det store mål. Det havde vi ikke nået uden Peters hjælp.”

Familie på Sydsjælland

“Efter flere år med dødsfald blandt de nærmeste, et barn med et svært handicap og min egen sygdom, magtede jeg bare ikke mere. Jeg havde aldrig tid til at gøre noget for mig selv. Peter fulgte vores familie i otte måneder. Der er stadig svære dage, men vi fik virkelig snakket om alt det, der har fyldt hos os hver især.”

Mor til fire, heraf et med infantil autisme

“Peter er meget dygtig til at snakke med børnene. Han får dem til at fortælle alle de ting, som de ikke selv snakker om i hverdagen. Vores skilsmisse og det nye liv med at flytte mellem to hjem har været hård for børnene. Samtalerne har givet mig en forståelse for, hvordan de har det, og hvordan vi sammen kommer videre i det nye.”

Anne

“Min mor er vel alkoholiker. Hun har altid drukket, også da jeg var et helt lille barn. Nu vil jeg ikke have, at mit barn skal være sammen med min mor, når hun har drukket. Det var svært at sige til hende. Peter hjalp mig med at fortælle min mor og far, at hun ikke må være sammen med babyen når hun har drukket. Indtil videre har hun overholdt reglen.”

Nybagt far

“Vi var en mega ramt teenagerfamilie. Vi kunne overhovedet ikke snakke sammen derhjemme: alt var kaos og en kampplads. Peter har været en kæmpe hjælp til at få normaliseret vores hjem, så konflikterne med vores teenagedatter ikke gik for meget ud over de små.”

Mor til fire børn

Vil du vide mere om priser for terapi, booking mm.?